понеділок, 6 березня 2023 р.

Математика

  

МАТЕРІАЛ       Тема № 1: Повторення основних понять алгебри
Лінійні та квадратні рівняння(конспект)

Відео до теми:

Тема № 2: Повторення основних понять геометрії

Відео до теми:

Крадіжка у галереї


Тема №3: Дійсні числа. Числові функції


Відео до теми:


Тема №4 : Степеневі функції


 
Відео до теми:

 

Тема № 5: Показникова та логарифмічна функції


Відео до теми:Тема №6 : Тригонометричні функції та їх властивості

Відео до теми:
Формули зведення
Аркфункції
Аркфункції. Тангенс, котангенсТема № 7: Похідна функції та її застосування

Відео до теми:
Тема № 8: Многогранники. Об’єми та площі 

Відео до теми:

Тема № 9: Тіла обертання. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання


Відео до теми:


Тема № 10: Елементи теорії ймовірності та математичної статистики


Відео до теми:
Комбінаторика. Частина 2
Теорія ймовірностей
Судове рішення на основі теорії ймовірностей
Математична статистика